O nás

Česká asociace překážkových sportů (ČAPS) je nezisková organizace zastřešující v České republice sport mezinárodně známý jako OCR [ou-sí-ár] (=obstacle course racing), jinak také extrémní překážkové závody.

ČAPS byla založena aktivními OCR závodníky z rostoucí potřeby poskytnout rozšiřující se komunitě tohoto mladého a progresivního sportu zázemí a opěrný bod, na který se mohou obrátit v jakékoliv záležitosti týkající se překážkových závodů. ČAPS funguje primárně jako prostředník komunikace mezi nadnárodními OCR federacemi (FISO – Fédération Internationale de Sports d’Obstacles, EOSF – The European obstacle sports Federation) a českými závodníky, které reprezentuje.

V rámci této činnosti komunikuje s organizátory závodů, zajišťuje tvorbu a udržování kvalitativních, technických i bezpečnostních standardů, zprostředkovává kvalifikace na mezinárodní šampionáty a vytváří oficiální reprezentační tým. Vedle toho aktivně šíří povědomí o OCR v médiích, státních i nestátních sportovních organizacích i v široké veřejnosti.

OCR sport je výjimečný svou velmi přátelskou komunitou závodníků a nadšenců, kterým dává ČAPS příležitosti ke vzájemnému porovnávání prostřednictvím různých žebříčků, oficiálního Mistrovství České republiky v OCR a dalších sportovních akcí. Mezi ambiciózní cíle patří v budoucnu také pořádání Mistrovství Evropy v OCR na českém území a spolupráce na zařazení OCR mezi olympijské disciplíny.

ČAPS je členem:

World OCR (The Fédération Internationale de Sports d’Obstacles – FISO), je světovým řídícím orgánem a jedinou kompetentní orgán pro překážkové sporty a přidružené disciplíny. Je nezávislou asociací složenou z národních členských federací, které zastupují potřeby svých sportovních členů po celém světě.

OCR Europe (EOSF) je organizace zastřešující evropské překážkové sporty, související disciplíny a akce. Členy EOSF jsou členské federace FISO v Evropě