CZECH NINJA GAMES 2024

VÝSLEDKY CZECH NINJA GAMES 2024

Druhý ročník Czech Ninja Games 2024 je za námi. Přinášíme vám celkové výsledky.

Muži:

 1. J. Kratochvíl (Fénix Plzeň)
 2. T. Erban (TJ Sokol Dvůr Králové)
 3. P.Stupka (Edgar Power) / V. Svoboda (Challenger)  stejný počet bodů

Ženy:

 1. A. Holanová (TJ Sokol Dvůr Králové)
 2. T. Rybišarová (SKI RUN Čakovice)
 3. P. Štraub (Fénix plzeň)

KIDS 9-12 chlapci:

 1. R. Beneš (SKI RUN Čakovice)
 2. J. Pavlíček (OCR KIDS PODĚBRADY)
 3. K. Petrus

KIDS 9-12 dívky:

 1. T. Kutilová (OCR KIDS PODĚBRADY)
 2. N. Maivaldová
 3. M. Svobodová (OCR KIDS PODĚBRADY)

KIDS 5-8 chlapci:

 1. M. Matlach (SKI RUn Čakovice)
 2. V. Tahal (Lagunino OCR Team)
 3. T. Hora (Lagunino OCR Team)

KIDS 5-8 dívky:

 1. M. Matlachová (SKI RUN Čakovice)
 2. A. Zaoralová
 3. A. Leiblová (TJ Sokol Dvůr Králové)

Kompletní výsledky naleznete v tabulce: https://1url.cz/muAQ4

————————————————————————————

Ceny závodů

 • Ceny závodů si určují jednotliví organizátoři dle svého uvážení. 
 • Doporučené rozpětí startovného je 400 až 800 Kč.
 • KIDS – Doporučené rozpětí startovného pro KIDS je 200 až 400 Kč.

Všeobecné podmínky

Tato pravidla musí dodržovat všichni organizátoři hostující CNG. Je na jejich odpovědnosti se s nimi seznámit a dodržovat je. Nedodržení pravidel může mít za následek ukončení spolupráce s hlavním pořadatelem.

Schválené zařízení a organizace

Zařízení a zázemí organizátora hostujícího CNG závody musí být schváleny hlavním pořadatelem ČAPS. 

Při schvalovacím procesu organizace bude přihlíženo k následujícím bodům:

 • Bezpečnost
 • Vybavenost
 • Historie pořadatele
 • Různorodost překážek
 • Všeobecná profesionalita

ČAPS členství

Všichni účastníci (závodníci) CNG musí být zároveň i členy ČAPS.

ČAPS poplatky

Organizátor hostující CNG odvede poplatek 50 Kč za každého závodníka.

KIDS Organizátor hostující CNG odvede poplatek 30 Kč za každého závodníka.

Tento poplatek odvede i v případě startovného zdarma. 

Odvedené peníze budou použity na prize money pro vítěze ligy a případnou podporu reprezentace na mezinárodní soutěži – European Ninja League / National Ninja League. (pozn. děti nesmí být příjemci prize money)

Peníze budou uloženy na účtu ČAPS. Organizátor závodů může využít logo CNG na svých propagačních materiálech a bude mu poskytnuta propagace závodů na komunikačních platformách ČAPS. Pokud bude vyžadováno vstupné po divácích, bude v plné výši patřit organizátorovi závodů.

Registrace

Jednotliví organizátoři jsou sami zodpovědní za registrace na svůj závod. 

Cenu registrace si určuje organizátor dle svého uvážení, jak bylo popsáno v bodu 2. 

Startovní listina bude zaslána hlavnímu pořadateli po skončení závodů, nebo kdykoliv na vyžádání.

Startovací časy závodníků a jejich pořadí si organizátor určuje sám.

Zastoupení ČAPS

Na závodech je vyžadována přítomnost zástupce od hlavního organizátora ČAPS.

Organizátor

Organizátor závodu se nesmí účastnit svého závodu. V tomto případě se jedná přímo o stavitele a testera trati. Pokud za organizátora bude trať vymýšlet a stavět více lidí, ten kdo bude chtít závodit, nesmí překážky zkoušet, ani po částech. 

Časomíra, rozhodčí, komentátor či další organizátoři, kteří nezkouší trať a překážky dopředu, se mohou závodu zúčastnit.

Živé vysílání

Pokud to bude možné, organizátor poskytne živé vysílání ze závodů.

Kvalifikace

Pokud se podaří navázat spolupráci s evropskou nebo světovou ligou, ČAPS včas zveřejní podmínky kvalifikací na tyto závody.

Pravidla závodu

Pravidla závodu a trať musí být poskytnuty závodníkům minimálně 1 dní před konáním akce. Pravidla závodu musí být co nejlépe vysvětlena před samotným zahájením závodu, ideálně ne déle jak 30 minut předem.

Pravidla závodů by měla obsahovat:

 • všeobecné informace k závodu
 • počet překážek/stage, počet postupujících do dalších překážek/stage
 • bodové ohodnocení
 • představení rozhodčích, časomíra atd.vysvětlení pravidel pro jednotlivé překážky
 • startovací a koncové místo
 • povolené chyty, kroky, segmenty, atd.
 • zakázané kroky, části překážek, dotyky, přešlapy, atd.
 • časové limity na celý závod i časové limity mezi překážkami (opakování překážek, eventuální hendikepy)
 • speciální pravidla pro ženy a dívky (pakliže jsou nastavena)
 • orientační časový harmonogram

KIDSDoporučené dělení věkových kategorií CNG KIDS:

 • 5-8 let
 • 9-12 let

Organizátor závodu může dle individuální domluvy s rodičem (zákonným zástupcem) zařadit do věkové kategorie 5 – 8 let i dítě mladšího věku. 

Běh závodníka

Startovací, ukončovací a další zvuky a povely musí být jednotné po celou dobu závodu pro všechny závodníky stejně. (Například 3, 2, 1 Start!)

Ulité starty, řešení pravidel a další řeší sám organizátor, ale postupy musí být jasně dané a jednotné pro celou dobu závodů a pro všechny.

Časomíru/ukončení běhu řeší organizátor, ale musí být opět jasně daná pro všechny závodníky.

Příklady vhodných ukončení: buzzer, zazvonění zvonku, dopad na označené místo, výlez na překážku, atd.

Nehody

Pokud je závodník zraněn během svého běhu, je jeho běh ukončen a závodník jej nemůže opakovat.

Pokud se rozbije nebo jinak znefunkční překážka, závodník může celý svůj běh opakovat nebo, pokud je to možné, pokračovat v již započatém běhu.

Následování závodníka

Během závodníkova běhu by v jeho blízkosti měl být pouze rozhodčí, dále časomíra, fotograf, živý přenos a jeden člověk dle závodníkova rozhodnutí. Ostatní závodníci a diváci musí stát mimo trasu závodu za označenou plochou, aby byl organizačnímu týmu i všem divákům umožněn volný výhled na závodníkův běh.

Překážky

Každý závod musí obsahovat povinné překážky a řídit se normami níže.

 • na všech překážkách/stage musí být viditelně označen začátek a konec
 • každá překážka/stage má svá pravidla správného zdolávání, která musí být prezentována závodníkům vhodnou formou (pravidla v elektronické podobě, v rámci rozpravy, atd.)
 • forma závodu je na každém pořadateli
 • po uplynutí limitu musí závodník dráhu neprodleně opustit
 • Doporučení pro pořadatele: stanovte časový limit pro každou překážku ať se soutěž neúměrně neprotahuje

Trať

Trať musí splňovat následující podmínky a parametry.

 • musí mít minimálně 7 překážek, maximálně pak 20
 • délka trati by měla mít maximálně 500 metrů
 • povinné překážky: 3 druhy ručkování (minimálně 5 metrů/překážka), balanc
 • doporučujeme vypustit crossfitové a jinak silové typy překážek
 • v případě startu po 1 závodníkovi není třeba více drah, závodník musí mít po dobu celého časového limitu celou dráhu volnou
 • při dodržení pravidla o volné dráze může startovat i více závodníků najednou
 • je pouze jedna závodní kategorie (není možnost výběru OPEN/ ELITE apod.), která je rozdělena na muže a ženy
 • závodník musí být starší 13 let (neplatí pro CNG KIDS)
 • ženy a dívky mohou mít v případě překážek, kde by mohly být výškově znevýhodněny, ulehčení/modifikaci trati

Reverz

Každý závodník musí podepsat reverz, jeho znění je vždy na pořadateli závodu. V případě dítěte musí reverz podepsat a odevzdat zákonný zástupce.

Bodování

Aby mohl být závodník klasifikován v konečném pořadí, musí absolvovat minimálně 1 závod zařazený v Czech Ninja Games. (Změna vyhrazena dle finálního počtu závodů v lize)

Do konečné tabulky se budou počítat nejlepší výsledky ze 4 závodů v případě dospělých respektive ze 3 závodů v případě dětí. Při rovnosti bodů výherců se bude přihlížet k výsledkům z dalších CNG závodů daného roku. (Změna vyhrazena dle finálního počtu závodů v lize)

Body za umístění se udělují nejlepším 10 mužům a ženám zvlášť (TOP10) následovně:

15- 13-11-7-6-5-4-3-2-1 (od 1. do 10. místa)

KIDS – Body za umístění se udělují nejlepším 10 chlapcům a 10 dívkám zvlášť v každé věkové kategorii následovně:

15- 13-11-7-6-5-4-3-2-1 (od 1. do 10. místa)

Ceny 

Každá závodní série volí odměny pro startující závodníky dle svého uvážení.

Doporučujeme vyhlašovat a odměňovat nejlepší 3 muže a 3 ženy.

KIDS – Doporučujeme vyhlašovat a odměňovat nejlepší 3 chlapce a 3 dívky v každé věkové kategorii popř. 3 nejlepší závodníky v každé věkové kategorii. Vyhlášení absolutních vítězů CNG proběhne na posledním závodě ligy.

Vyhlášení absolutních vítězů CNG proběhne na posledním závodě ligy.

Ceny pro nejlepší závodníky v konečném pořadí budou upřesněny – prize money z vybraných poplatků pro nejlepšího závodníka či závodníky (1. – 3. místo). U závodů KIDS – odměny pořízené z vybraných poplatků pro nejlepšího závodníka či závodníky (1. – 3. místo).

Divize

2. ročník je rozdělen pouze na kategorie muži a ženy. 

Organizátor závodů samozřejmě může ve stejný termín pořádat například dětské závody, do ligy se však počítá pouze hlavní událost. 

Průběžné bodování Czech Ninja Games 2023 – MUŽI/ŽENY

 

Výsledky 1. ročníku CNG 2023:

Dospělí – Konečné tabulky CNG ligy 2023

Děti Konečné tabulky CNG ligy 2023