Valná hromada

Pozvánka na členskou schůzi ČAPS

Vážení členové ČAPS, členská schůze asociace zastřešující OCR sport v České republice je konečně naplánovaná, bohužel se však z důvodu aktuálních hygienických opatření spojených s pandemií COVID-19 nebude moci konat živě.

Náhradní zasedání členské schůze ČAPS se uskuteční ve čtvrtek 29.4.2021 od 19 hod v on-line režimu, abychom vám navzdory nepříznivému vývoji situace umožnili podílet se na vývoji tohoto krásného sportu u nás. Věříme, že si tuto příležitost nenecháte ujít.

Jeho součástí je volba statutárního orgánu Spolku, tedy předsedy a dvou místopředsedů. Kandidáty do této funkce prosíme o zaslání kandidátky do 17.3. Formou průvodního dopis a CV na adresu info@prekazkovysport.cz


REGISTRACE NA VALNOU HROMADU

Abychom mohli vše správně nastavit a připravit stabilní hlasovací platformu, potřebujeme znát počet členů, kteří se schůze zúčastní. Prosíme tedy o potvrzení účasti skrze tento formulář:

Na zadané kontaktní údaje Vám poté budou zaslány informace k připojení a způsobu hlasování.**

Připojení a valná hromada bude streamována přes aplikaci ZOOM

Hlasovat se bude přes Online aplikace do které každý člen s právem volit obdrží přístupové údaje a heslo pro přístup.

Pro aktivní účast na členské schůzi ČAPS je nutné mít v době konanání schůze aktivní (zaplacené členství). Nejpozdějiší datum pro připsání členského příspěvku na bankovní účet pro nové členy nebo pro obnovu členství je 27. 4. 2021 23:59.

Plná moc pro zastupování není v online formě akceptována z důvodu obtížného ověření


KANDIDÁTI PRO VOLBU DO PŘEDSTAVENSTVA ČAPS


PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Program Členské schůzce spolku Česká asociace překážkových sportů, z.s. dne 29. 4. 2021:


1. Prezence

2. Zahájení

3. Schválení programu členské schůzce

4. Schválení Jednacího řádu

5. Volba předsedajícího, skrutátora a zapisovatele

6. Zpráva o činnosti asociace (spolku) za uplynulé období

7. Zpráva o hospodaření

8. Představení kandidátů do Statutárního orgánu

9. Volba členů Statutárního orgánu

10. Návrh na úpravu Stanov

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr

** pouze členové s aktivním členstvím se mohou aktivně zapojit do hlasování.


cs_CZCzech
cs_CZCzech