OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2023

8.-11.6. 2023

TATA Olympic center, Maďarsko

web: https://ocreuropeanchampionships.org/


Reprezentace CZE

Ženy: Tomášková, Štraub, Adámková

Muži: Stupka, Vinický, Hrdina

Mix: Novák, Lokajíčková a Babák/Klas

Program šampionátu:

8. června 2023

zahajovací ceremoniál

9. června 2023

závod 3K

kvalifikace 100 m

10. června 2023

závod 12K

závod KIDS

kvalifikace 100 m

11. června 2022

závod TEAM

finále 100 m


Závody:

SHORT COURSE

délka 3+ km

Elite

Age group

Journeyman

STANDARD COURSE

délka 12+ km

Elite

Age group

Journeyman

TEAM RACE

délka 12+ km

národní týmy

ostatní týmy

OPEN RACE

délka 8+ km

Open

100 m

délka 100 m

Elite

Age group

Journeyman

Kategorie:

Elite – nutnost kvalifikace

Age Group – nutnost kvalifikace 14-15 (pouze závod Short), 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+

Journeyman – bez kvalifikace

Open Race – bez kvalifikace

Team Race – National je nominovaný národní asociací, zbytek kategorie Open – bez kvalifikace

Jak se kvalifikovat?

Minimální věk závodníka je 16 let (pro Standard course) a 13 let (pro Short course a 100 m). Závodníci mladší 18 let musí předložit souhlas zákonného zástupce.

Vaše zařazení do věkové skupiny (Age group) určuje váš věk k 31. prosinci 2023.

Kvalifikace je nutná pro start v kategoriích Elite a Age Group závodů Short course a Standart course. Pro kategorie Journeyman a Open race není potřeba kvalifikace. V závodě 100 m se běží kvalifikační kola (pátek/sobota) pro kvalifikaci do finálového závodu (neděle)

Pokud není uvedeno jinak, platí tato kritéria:

pro závody v roce 2022:

  • 10 nejlepších závodníků z každého pohlaví se kvalifikuje do kategorie Elite nebo Age group
  • 10 nejlepších závodníků z každého pohlaví z každé věkové skupiny se kvalifikuje do kategorie Age group
  • pro závody Spartan do roku 2022 (včetně) 5 nejlepších závodníků z každého pohlaví z každé věkové skupiny se kvalifikuje do kategorie Age group

pro závody v roce 2023

  • 5 nejlepších závodníků z každého pohlaví se kvalifikuje do kategorie Elite nebo Age group
  • 5 nejlepších závodníků z každého pohlaví z každé věkové skupiny se kvalifikuje do kategorie Age group
  • POZOR !!! pro závody Spartan v roce 2023 se kvalifikují pouze 3 nejlepší závodníci z každého pohlaví a kategorie (ELITE i AGE) do příslušných kategorií.

Na mistrovství Evropy OCR se může kvalifikovat maximálně 50 % věkové skupiny nebo pohlaví v kategorii (např. pokud má věková skupina pouze 10 závodníků, za kvalifikující se považuje pouze 5 nejlepších sportovců). Výpočet je založen na počtu startujících účastníků závodu/příslušné kategorie a nikoli na počtu sportovců, kteří závod/kategorii dokončili. V případě lichého počtu zaokrouhlujeme ve prospěch sportovců.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se podmínek kvalifikace pro OCREC2023, obraťte se ČAPS (info@prekazkovysport.cz) nebo přímo na organizátora akce (board@eosf.org).

Ověření kvalifikace bude provedeno po dokončení registračního procesu. Je možné se zaregistrovat před kvalifikací, ale pokud se nekvalifikujete, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Vstupenky jsou nepřenosné, nevratné a nelze je odložit na jiný závod.

Jak se registrovat?

Oficiální stránka ME je – https://ocreuropeanchampionships.org/#course kde si vyberete závod, na který se chcete registrovat.

K registraci potřebujete tyto důležité dokumenty:

  • Lékařské potvrzení – nesmí být starší než 1 rok ( rok od konání vašeho závodu na ME) (PDF)
  • Doklad o kvalifikaci – na stránce ČAPS požádáte pomocí formuláře (ZDE) o zaslání dokumentu

Bez těchto dokumentů nebude vaše registrace uznána!!

Pokud máte oba dokumenty potom na stránce OCREC2023 si vyberete typ závodu, který chcete běžet. Dostanete se na stránku registrace a vyplníte své údaje a vložíte oba dokumety.

KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY

Přinášíme seznam kvalifikačních závodů na mistrovství Evropy OCR.

Kvalifikace závod na 100M na ME 2023 pouze přes CNG

Na ME v Maďarsku 2023 bude start na závodě na 100 metrů podmíněn kvalifikací z celkového žebříčku Czech Ninja Games.

Pokud tedy máte zájem reprezentovat Česko, musíte absolvovat minimálně 4 závody série CNG a ještě se umístit v rámci TOP 5.

Více o Czech Ninja Games najdeš na našem webu: https://www.prekazkovysport.cz/czech-ninja-games-2023/

(tzn. že kvalifikace je TOP5 z CNG plus jedno volné místo pro nejlepšího nekvalifikovaného závodníka z MČR 100)

2022 – kvalifikační závody pro ME 2023

Lanškroun – Mistrovství ČR v OCR 6.-8.5.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Harrachov – Gladiator race ORIGINAL 25.6.2022 SHORT COURSE

Harrachov – Gladiator race MAX 26.6.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Neukirchen – Predator Race DRIL 4.6.2022 SHORT COURSE

Neukirchen – Predator Race BRUTAL 4.6.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Neukirchen – Predator Race MASAKR 5.6.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Nová Paka – Gladiator race ORIGINAL 27.8.2022 SHORT COURSE

Eduard – Predator Race DRIL 27.-28.8.2022 SHORT COURSE

Eduard – Predator Race BRUTAL 27.-28.8.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Eduard – Predator Race MASAKR 27.-28.8.2022 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

2023 – kvalifikační závody pro ME 2023

Prešov – Spartan Race 25.2.2023 SHORT COURSE

Lipno – Spartan Race SPRINT 29.4.2023 SHORT COURSE

Lipno – Spartan Race SUPER 30.4.2023 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Milovice – Gladiator Race ORIGINAL 22.4. 2023 SHORT COURSE + STANDARD COURSE

Monínec – Predator Race DRIL 8.4.2023 SHORT COURSE

Monínec – Predator Race BRUTAL 8.4.2023 SHORT COURSE + STANDARD COURSE


cs_CZCzech
cs_CZCzech