OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2023

8.-11.6. 2023

TATA Olympic center, Maďarsko

Program šampionátu:

8. června 2023

info již bry…


9. června 2023

info již bry…

10. června 2023

info již bry…

11. června 2022

info již bry…


Závody:

SHORT COURSE

délka 3+ km

Elite

Age group

Journeyman

STANDARD COURSE

délka 15+ km

Elite

Age group

Journeyman

TEAM RACE

délka 9+ km

národní týmy

ostatní týmy

OPEN RACE

délka 8+ km

Open

100 m

délka 100 m

Elite

Age group

Journeyman

Kategorie:

Elite – nutnost kvalifikace

Age Group – nutnost kvalifikace 14-15 (pouze závod Short), 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+

Journeyman – bez kvalifikace

Open Race – bez kvalifikace

Team Race – National je nominovaný národní asociací, zbytek kategorie Open – bez kvalifikace

Jak se kvalifikovat?

Minimální věk závodníka je 16 let (pro Standard course) a 13 let (pro Short course a 100 m). Závodníci mladší 18 let musí předložit souhlas zákonného zástupce.

Vaše zařazení do věkové skupiny (Age group) určuje váš věk k 31. prosinci 2023.

Kvalifikace je nutná pro start v kategoriích Elite a Age Group závodů Short course a Standart course. Pro kategorie Journeyman a Open race není potřeba kvalifikace. V závodě 100 m se běží kvalifikační kola (pátek/sobota) pro kvalifikaci do finálového závodu (neděle)

Pokud není uvedeno jinak, platí tato kritéria:

  • 10 nejlepších závodníků z každého pohlaví se kvalifikuje do kategorie Elite nebo Age group
  • 10 nejlepších závodníků z každého pohlaví z každé věkové skupiny se kvalifikuje do kategorie Age group
  • pro závody Spartan do roku 2022 (včetně) 10 nejlepších závodníků z každého pohlaví z každé věkové skupiny se kvalifikuje do kategorie Age group

Na mistrovství Evropy OCR se může kvalifikovat maximálně 50 % věkové skupiny nebo pohlaví v kategorii (např. pokud má věková skupina pouze 10 závodníků, za kvalifikující se považuje pouze 5 nejlepších sportovců). Výpočet je založen na počtu startujících účastníků závodu/příslušné kategorie a nikoli na počtu sportovců, kteří závod/kategorii dokončili. V případě lichého počtu zaokrouhlujeme ve prospěch sportovců.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se podmínek kvalifikace pro OCREC2022, obraťte se ČAPS (info@prekazkovysport.cz) nebo přímo na organizátora akce (board@eosf.org).

Ověření kvalifikace bude provedeno po dokončení registračního procesu. Je možné se zaregistrovat před kvalifikací, ale pokud se nekvalifikujete, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Vstupenky jsou nepřenosné, nevratné a nelze je odložit na jiný závod.

Jak se registrovat?

K registraci potřebujete tyto důležité dokumenty:

  • Lékařské potvrzení – nesmí být starší než 1 rok ( rok od konání vašeho závodu na ME) (PDF)
  • Doklad o kvalifikaci – na stránce ČAPS požádáte pomocí formuláře (ZDE) o zaslání dokumentu

Bez těchto dokumentů nebude vaše registrace uznána!!

Pokud máte oba dokumenty potom na stránce OCREC2022 si vyberete typ závodu, který chcete běžet. Dostanete se na stránku registrace a vyplníte své údaje a vložíte oba dokumety.

KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY

Přinášíme seznam kvalifikačních závodů na mistrovství Evropy OCR.

Vzhledem k pandemii COVID jsou všechny předchozí kvalifikace získané v letech 2019, 2020 a 2021 považovány za platné pro OCR EC 2022.

závod datum možnost kvalifikace

2022 – kvalifikační závody pro ME 2023

Lanškroun – Mistrovství ČR v OCR 6.-8.5.2022 SHORT + STANDARD COURSE

Harrachov – Gladiator race ORIGINAL 25.6.2022 SHORT COURSE

Harrachov – Gladiator race MAX 26.6.2022 SHORT + STANDARD COURSE

Neukirchen – Predator Race DRIL 4.6.2022 SHORT COURSE

Neukirchen – Predator Race BRUTAL 4.6.2022 SHORT + STANDARD COURSE

Neukirchen – Predator Race MASAKR 5.6.2022 STANDARD COURSE

Nová Paka – Gladiator race ORIGINAL 27.8.2022 SHORT COURSE

Eduard – Predator Race MW 27.-28.8.2022


cs_CZCzech
cs_CZCzech