CZECH NINJA GAMES 2023

CZECH NINJA GAMES 2022/2023

CZECH NINJA GAMES KIDS 2022/2023

1. ročník projektu – pravidla

Hlavní pořadatel CNG je organizace Česká asociace překážkových sportů z.s, (dále jen ČAPS).

Známe vítěze CNG ligy 2023

Máme za sebou další ročník Czech Ninja Games, do kterého bylo letos zařazeno 10 různých organizátorů.

Závodů se zúčastnilo celkem 84 dospělých ninjů a na TOP 3 se umístili:

 1. Petra Štraub & Vítek Svoboda
 2. Tereza Lomnická & Patrik Stupka
 3. Viktorie Tomášková & Pavel Krejčí

Do dětských závodů se zapojilo celkem 89 opičáků

Závodníci se během tohoto ročníku opět mohli setkat s různými styly pravidel závodů a originálními překážkami, z nichž některé jsme v ČR viděli vůbec poprvé.

Všem účastníkům a organizátorům moc děkujeme

A pokud budete mít chviličku budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu https://forms.gle/Ph6SMDd1WKobwzGq7

Konečné tabulky CNG ligy

Přehled

Vítejte na Czech Ninja Games a Czech Ninja KIDS dále jen CNG. První ročník české ninja ligy 2023.


Ceny závodů

Ceny závodů si určují jednotliví organizátoři dle svého uvážení. 

Doporučené rozpětí startovného je 400 až 800 Kč.

KIDS – Doporučené rozpětí startovného pro KIDS je 200 až 400 Kč.


Všeobecné podmínky

Tato pravidla musí dodržovat všichni organizátoři hostující CNG. Je na jejich odpovědnosti se s nimi seznámit a dodržovat je. Nedodržení pravidel může mít za následek ukončení spolupráce s hlavním pořadatelem.


Schválené zařízení a organizace

Zařízení a zázemí organizátora hostujícího CNG závody musí být schváleny hlavním pořadatelem ČAPS. 

Při schvalovacím procesu organizace bude přihlíženo k následujícím bodům:

 • Bezpečnost
 • Vybavenost
 • Historie pořadatele
 • Různorodost překážek
 • Všeobecná profesionalita

ČAPS členství

Všichni účastníci (závodníci) CNG musí být zároveň i členy ČAPS.


Pořadí závodů a jejich termíny a lokality budou upřesněny.

Vyhrazujeme si právo na změny dle aktuální nejen koronavirové situace. Předpokládaný termín konání ligy je od října 2022 do dubna 2023. Termíny závodů se nebudou krýt. Rozestupy mezi jednotlivými termíny budou ideálně 2 týdny.


ČAPS poplatky

Organizátor hostující CNG odvede poplatek 50 Kč za každého závodníka.

KIDS – Organizátor hostující CNG odvede poplatek 30 Kč za každého závodníka.

Tento poplatek odvede i v případě startovného zdarma. 

Odvedené peníze budou použity na prize money pro vítěze ligy a případnou podporu reprezentace na mezinárodní soutěži – European Ninja League / National Ninja League. (pozn. děti nesmí být příjemci prize money)


Peníze budou uloženy na účtu ČAPS. 


Organizátor závodů může využít logo CNG na svých propagačních materiálech a bude mu poskytnuta propagace závodů na komunikačních platformách ČAPS.


Diváci jsou vítáni na všech závodech s ohledem na covidovou situaci. Pokud bude vyžadováno vstupné po divácích, bude v plné výši patřit organizátorovi závodů.


Registrace

Jednotliví organizátoři jsou sami zodpovědní za registrace na svůj závod. 


Cenu registrace si určuje organizátor dle svého uvážení, jak bylo popsáno v bodu 2. 


Startovní listina bude zaslána hlavnímu pořadateli po skončení závodů, nebo kdykoliv na vyžádání.


Startovací časy závodníků a jejich pořadí si organizátor určuje sám.


Organizátor je odpovědný za dodržování koronavirových opatření během závodu dle aktuálních nařízení (roušky, počet závodníků apod.).

 • Zastoupení ČAPS

Na závodech je vyžadována přítomnost zástupce od hlavního organizátora ČAPS.


Organizátor

Organizátor závodu se nesmí účastnit svého závodu. V tomto případě se jedná přímo o stavitele a testera trati. Pokud za organizátora bude trať vymýšlet a stavět více lidí, ten kdo bude chtít závodit, nesmí překážky zkoušet, ani po částech. 


Časomíra, rozhodčí, komentátor či další organizátoři, kteří nezkouší trať a překážky dopředu, se mohou závodu zúčastnit.


Živé vysílání

Pokud to bude možné, organizátor poskytne živé vysílání ze závodů.


Kvalifikace

Pokud se podaří navázat spolupráci s evropskou nebo světovou ligou, ČAPS včas zveřejní podmínky kvalifikací na tyto závody.


Pravidla závodu

Pravidla závodu a trať musí být poskytnuty závodníkům minimálně 1 dní před konáním akce. Pravidla závodu musí být co nejlépe vysvětlena před samotným zahájením závodu, ideálně ne déle jak 30 minut předem.


Pravidla závodů by měla obsahovat:

 • všeobecné informace k závodu
 • počet překážek/stage, počet postupujících do dalších překážek/stage
 • bodové ohodnocení
 • představení rozhodčích, časomíra atd.vysvětlení pravidel pro jednotlivé překážky
 • startovací a koncové místo
 • povolené chyty, kroky, segmenty, atd.
 • zakázané kroky, části překážek, dotyky, přešlapy, atd.
 • časové limity na celý závod i časové limity mezi překážkami (opakování překážek, eventuální hendikepy)
 • speciální pravidla pro ženy a dívky (pakliže jsou nastavena)
 • orientační časový harmonogram

KIDS – Doporučené dělení věkových kategorií CNG KIDS:

 • 6-8 let
 • 9-13 let

Organizátor závodu může dle individuální domluvy s rodičem (zákonným zástupcem) zařadit do věkové kategorie 6 – 8 let i dítě mladšího věku. 

Běh závodníka

Startovací, ukončovací a další zvuky a povely musí být jednotné po celou dobu závodu pro všechny závodníky stejně. (Například 3, 2, 1 Start!)

Ulité starty, řešení pravidel a další řeší sám organizátor, ale postupy musí být jasně dané a jednotné pro celou dobu závodů a pro všechny.

Časomíru/ukončení běhu řeší organizátor, ale musí být opět jasně daná pro všechny závodníky.

Příklady vhodných ukončení: buzzer, zazvonění zvonku, dopad na označené místo, výlez na překážku, atd.

Nehody

Pokud je závodník zraněn během svého běhu, je jeho běh ukončen a závodník jej nemůže opakovat.

Pokud se rozbije nebo jinak znefunkční překážka, závodník může celý svůj běh opakovat nebo, pokud je to možné, pokračovat v již započatém běhu.

Následování závodníka

Během závodníkova běhu by v jeho blízkosti měl být pouze rozhodčí, dále časomíra, fotograf, živý přenos a jeden člověk dle závodníkova rozhodnutí. Ostatní závodníci a diváci musí stát mimo trasu závodu za označenou plochou, aby byl organizačnímu týmu i všem divákům umožněn volný výhled na závodníkův běh.

Překážky

Každý závod musí obsahovat povinné překážky a řídit se normami níže.

 • na všech překážkách/stage musí být viditelně označen začátek a konec
 • každá překážka/stage má svá pravidla správného zdolávání, která musí být prezentována závodníkům vhodnou formou (pravidla v elektronické podobě, v rámci rozpravy, atd.)
 • forma závodu je na každém pořadateli
 • po uplynutí limitu musí závodník dráhu neprodleně opustit

Trať

Trať musí splňovat následující podmínky a parametry.

 • musí mít minimálně 7 překážek, maximálně pak 20
 • délka trati by měla mít maximálně 500 metrů
 • povinné překážky: 3 druhy ručkování (minimálně 5 metrů/překážka), balanc
 • doporučujeme vypustit crossfitové a jinak silové typy překážek
 • v případě startu po 1 závodníkovi není třeba více drah, závodník musí mít po dobu celého časového limitu celou dráhu volnou
 • při dodržení pravidla o volné dráze může startovat i více závodníků najednou
 • je pouze jedna závodní kategorie (není možnost výběru OPEN/ ELITE apod.), která je rozdělena na muže a ženy
 • závodník musí být starší 14 let (neplatí pro CNG KIDS)
 • ženy a dívky mohou mít v případě překážek, kde by mohly být výškově znevýhodněny, ulehčení/modifikaci trati


Reverz

Každý závodník musí podepsat reverz, jeho znění je vždy na pořadateli závodu. V případě dítěte musí reverz podepsat a odevzdat zákonný zástupce.


Bodování

Aby mohl být závodník klasifikován v konečném pořadí, musí absolvovat minimálně 4 závody zařazených v Czech Ninja Games. (Změna vyhrazena dle finálního počtu závodů v lize)


Do konečné tabulky se budou počítat nejlepší výsledky ze 4 závodů. Při rovnosti bodů výherců se bude přihlížet k výsledkům z dalších CNG závodů daného roku. (Změna vyhrazena dle finálního počtu závodů v lize)


Body za umístění se udělují nejlepším 10 mužům a ženám zvlášť (TOP10) následovně:

15- 13-11-7-6-5-4-3-2-1 (od 1. do 10. místa)

KIDS – Body za umístění se udělují nejlepším 10 chlapcům a 10 dívkám zvlášť v každé věkové kategorii následovně:

15- 13-11-7-6-5-4-3-2-1 (od 1. do 10. místa)


Ceny 

Každá závodní série volí odměny pro startující závodníky dle svého uvážení.


Doporučujeme vyhlašovat a odměňovat nejlepší 3 muže a 3 ženy.

KIDS – Doporučujeme vyhlašovat a odměňovat nejlepší 3 chlapce a 3 dívky v každé věkové kategorii popř. 3 nejlepší závodníky v každé věkové kategorii. Vyhlášení absolutních vítězů CNG proběhne na posledním závodě ligy.


Vyhlášení absolutních vítězů CNG proběhne na posledním závodě ligy.


Ceny pro nejlepší závodníky v konečném pořadí budou upřesněny – prize money z vybraných poplatků pro nejlepšího závodníka či závodníky (1. – 3. místo). U závodů KIDS – odměny pořízené z vybraných poplatků pro nejlepšího závodníka či závodníky (1. – 3. místo).


Divize

1. ročník je rozdělen pouze na kategorie muži a ženy. 


Organizátor závodů samozřejmě může ve stejný termín pořádat například dětské závody, do ligy se však počítá pouze hlavní událost. 

Průběžné bodování Czech Ninja Games 2023 – MUŽI/ŽENY

Průběžné bodování Czech Ninja Games 2023 – Kids

cs_CZCzech
cs_CZCzech