CZECH NINJA GAMES 2022

Vítejte na Czech Ninja Games (dále jen CNG). Nultý ročník české ninja ligy 2022.

Hlavní pořadatel CNG je organizace Česká asociace překážkových sportů z.s, (dále jen ČAPS).

Ceny závodů

Ceny závodů si určují jednotliví organizátoři dle svého uvážení. Doporučené rozpětí startovného je 400 až 1200 Kč.

Všeobecné podmínky

Tato pravidla musí dodržovat všichni organizátoři hostující CNG. Je na jejich odpovědnosti se s nimi seznámit a dodržovat je. Nedodržení pravidel může mít za následek ukončení spolupráce s hlavním pořadatelem.

Schválené zařízení a organizace

Zařízení a zázemí organizátora hostujícího CNG závody musí být schváleny hlavním pořadatelem ČAPS. Při schvalovacím procesu organizace bude přihlíženo k následujícím bodům:

 • Bezpečnost
 • Vybavenost
 • Historie pořadatele
 • Různorodost překážek
 • Všeobecná profesionalita

ČAPS členství

Všichni účastníci (závodníci) CNG musí být zároveň i členy ČAPS.

Závody 2022

Pro 0. ročník se plánuje 8 závodů. Byli vybráni následující pořadatelé:


Pořadí závodů a jejich termíny a lokality budou upřesněny. Vyhrazujeme si právo na změny dle aktuální koronavirové situace. Předpokládaný termín konání ligy je od ledna 2022 do dubna 2022.

Termíny závodů se nebudou krýt. Rozestupy mezi jednotlivými termíny budou ideálně 2 týdny.

ČAPS poplatky

Organizátor hostující CNG odvede poplatek 30 Kč za každého závodníka. Tento poplatek odvede i v případě startovného zdarma. Odvedené peníze budou použity na prize money pro vítěze ligy a případnou podporu reprezentace na mezinárodní soutěži – European Ninja League / National Ninja League.

Peníze budou uloženy na účtu ČAPS. Organizátor závodů může využít logo CNG na svých propagačních materiálech a bude mu poskytnuta propagace závodů na komunikačních platformách ČAPS. Diváci jsou vítáni na všech závodech s ohledem na covidovou situaci. Pokud bude vyžadováno vstupné po divácích, bude v plné výši patřit organizátorovi závodů.

Registrace

Jednotliví organizátoři jsou sami zodpovědní za registrace na svůj závod. Cenu registrace si určuje organizátor dle svého uvážení, jak bylo popsáno v bodu 2. Startovní listina bude zaslána hlavnímu pořadateli po skončení závodů, nebo kdykoliv na vyžádání.Startovací časy závodníků a jejich pořadí si organizátor určuje sám.Organizátor je odpovědný za dodržování koronavirových opatření během závodu dle aktuálních nařízení (roušky, počet závodníků apd.).

Zastoupení ČAPS

Na závodech je vyžadována přítomnost zástupce od hlavního organizátora ČAPS.

Organizátor

Organizátor závodu se nesmí zúčastnit svého závodu. V tomto případě se jedná přímo o stavitele a testera trati. Pokud za organizátora bude trať vymýšlet a stavět více lidí, ten kdo bude chtít závodit, nesmí překážky zkoušet, ani po částech. Časomíra, rozhodčí, komentátor či další organizátoři, kteří nezkouší trať a překážky dopředu, se mohou závodu zúčastnit.

Živé vysílání

Pokud to bude možné, organizátor poskytne živé vysílání ze závodů.

Kvalifikace

Pokud se podaří navázat spolupráci s evropskou nebo světovou ligou, ČAPS včas zveřejní podmínky kvalifikací na tyto závody.

Pravidla závodu

Pravidla závodu a trať musí být poskytnuty závodníkům alespoň 7 dní před konáním akce. Pravidla závodu musí být co nejlépe vysvětlena před samotným zahájením závodu, ideálně ne déle jak 30 minut předem.

Pravidla závodů by měla obsahovat:

 • všeobecné informace k závodupočet překážek/stage,
 • počet postupujících do dalších překážek/stage
 • bodové ohodnocení
 • představení rozhodčích, časomíra atd.
 • vysvětlení pravidel pro jednotlivé překážky
 • startovací a koncové místo
 • povolené chyty, kroky, segmenty, atd.
 • zakázané kroky, části překážek, dotyky, přešlapy, atd.
 • časové limity na celý závod i časové limity mezi překážkami (opakování překážek, eventuální hendikepy)
 • speciální pravidla pro ženy (pakliže jsou nastavena)
 • časový harmonogram

Běh závodníka

Startovací, ukončovací a další zvuky a povely musí být jednotné po celou dobu závodu pro všechny závodníky stejně. (Například 3, 2, 1 Start!) Ulité starty, řešení pravidel a další řeší sám organizátor, ale postupy musí být jasně dané a jednotné pro celou dobu závodů a pro všechny. Časomíru/ukončení běhu řeší organizátor, ale musí být opět jasně daná pro všechny závodníky.Příklady vhodných ukončení: buzzer, zazvonění zvonku, dopad na označené místo, výlez na překážku, atd.

Nehody

Pokud je závodník zraněn během svého běhu, je jeho běh ukončen a závodník jej nemůže opakovat.Pokud se rozbije nebo jinak znefunkční překážka, závodník může celý svůj běh opakovat nebo, pokud je to možné, pokračovat v již započatém běhu.

Následování závodníka

Během závodníkova běhu by v jeho blízkosti měl být pouze rozhodčí, dále časomíra, fotograf, živý přenos a jeden člověk dle závodníkova rozhodnutí. Ostatní závodníci a diváci musí stát mimo trasu závodu za označenou plochou, aby byl organizačnímu týmu i všem divákům umožněn volný výhled na závodníkův běh.

Překážky

Každý závod musí obsahovat povinné překážky a řídit se normami:

 • na všech překážkách/stage musí být viditelně označen začátek a konec
 • každá překážka/stage má svá pravidla správného zdolávání, která musí být prezentována závodníkům vhodnou formou (pravidla v elektronické podobě, v rámci rozpravy, atd.)
 • forma závodu je na každém pořadateli
 • po uplynutí limitu musí závodník dráhu neprodleně opustit

Trať

Trať musí splňovat následující podmínky a parametry:

 • musí mít minimálně 7 překážek, maximálně pak 20
 • délka trati by měla mít maximálně 500 metrů
 • povinné překážky: 3 druhy ručkování (minimálně 5 metrů/překážka), balanc
 • doporučujeme vypustit crossfitové a jinak silové typy překážek
 • v případě startu po 1 závodníkovi není třeba více drah, závodník musí mít po dobu celého časového limitu celou dráhu volnou
 • při dodržení pravidla o volné dráze může startovat i více závodníků najednou
 • je pouze jedna kategorie, tj. muži a ženy startují dohromady
 • závodník musí být starší 14 let
 • ženy mohou mít v případě překážek, kde by mohly být výškově znevýhodněny, ulehčení/modifikaci trati

Reverz

Každý závodník musí podepsat reverz, jeho znění je vždy na pořadateli závodu.

Bodování

Aby mohl být závodník klasifikován v konečném pořadí, musí absolvovat minimálně 50 % závodů zařazených v CNG. Do konečné tabulky se budou počítat nejlepší výsledky z maximálně 50 % závodů. Body za umístění se udělují nejlepším 10 mužům a ženám zvlášť (TOP10) následovně:20-15-12-7-6-5-4-3-2-1 (od 1. do 10. místa)

Ceny

Každá závodní série volí odměny pro startující závodníky dle svého uvážení.Doporučujeme vyhlašovat a odměňovat nejlepší 3 muže a 3 ženy. Ceny pro nejlepší závodníky v konečném pořadí budou upřesněny – prize money z vybraných poplatků pro nejlepšího závodníka či závodníky (1. – 3. místo).Divize0. ročník je rozdělen pouze na kategorie muži a ženy. Organizátor závodů samozřejmě může ve stejný termín pořádat například dětské závody, do ligy se však počítá pouze hlavní událost. 

Konečné bodování Czech Ninja Games 2022 – MUŽI

CNG muži 2022

Generated by wpDataTables

Konečné bodování Czech Ninja Games 2022 – ŽENY

CNG ženy 2022

Generated by wpDataTables
cs_CZCzech
cs_CZCzech